Current Projects

  • Symphony @ Langar house, Hyderabad, Telangana
  • S . K . Wonders NCB @ Kondapur
  • SHRIY-EAPL Ventures @ Saifabad
  • Shriya Ambience at Kothapet
  • Shriya Home at Banjara Hills
  • Shriya Pearls at Kondapur

Current Projects

Shriya Symphony
Sk Wonders
Shriya Ambience at Kothapet
Shriya Home at Banjara Hills
Shriya pearls

Completed Projects

Shriya Serenity
Shriya S L Square
Shriya Elegance
Om Sai Towers, Hyderguda
Raja Residency, Himayat Nagar
Shriya Enclave , Corporate Office, Panjagutta
Shriya Vrk Ashirwad-RK PURAM, Kothapet
Shriya Yashodha Nivas, Kukatpally
Sreemaan Nirantar Complex, Himayat Nagar