Upcoming Projects

Will Be Updated Soon..

Current Projects

Shriya Symphony
Sk Wonders
Shriya Ambience at Kothapet
Shriya Home at Banjara Hills
Shriya pearls

Completed Projects

Shriya Serenity
Shriya S L Square
Shriya Elegance
Om Sai Towers, Hyderguda
Raja Residency, Himayat Nagar
Shriya Enclave , Corporate Office, Panjagutta
Shriya Vrk Ashirwad-RK PURAM, Kothapet
Shriya Yashodha Nivas, Kukatpally
Sreemaan Nirantar Complex, Himayat Nagar